Wooncongres 2016

 

Wooncongres 2016

Tijdens het Wooncongres 2016 op 7 april jl. zijn de nieuwe cijfers over wonen en bouwen gepresenteerd.

Een paar resultaten op een rij. Uit het onderzoek blijkt dat huurders verder in de knel komen door het huurbeleid van minister Stef Blok. Vooral de bezuinigingen op de huurtoeslag vinden maatschappelijke organisaties onverantwoord. 
Echter, de oorzaak dat huurders de huur niet meer kunnen betalen is meestal het gevolg van achterblijvend inkomensverhoging.

Jongeren blijken veel te verhuizen, maar ouderen zijn honkvast. Toch hebben steeds meer huishoudens een verhuiswens. Het onderzoek geeft hiervoor geen duidelijk aanwijsbare reden. Ouderen blijken graag te willen verhuizen naar een huurwoning, maar het afwegen van bouwvergunningen voor huurwoningen blijft laag.

Verder zijn er steeds minder potentiele kopers en huurders te vinden voor de woningen van de babyboomers.

De dag kende een grote opkomst en er ontstonden levendige dicussies. Een impressie van de dag staat op wooncongres2016.nl. Daar treft u ook een link naar de presentaties aan.