Wilt u zich laten douchen door uw buurman?

Grijzelente douchekap

 

Wilt u zich laten douchen door uw buurman?

De burger moeten meer voor elkaar zorgen, minder rechten, meer plichten, volgens staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA).

Volgens de staatssecretaris moeten burgers minder van de overheid verwachten en meer voor elkaar gaan zorgen, en meer voor en met elkaar doen. Dat is goed voor de gemeenschapszin en noodzakelijk voor ‘onze portemonnee’. Die moeten dat wel willen en kunnen. We staan veel te weinig stil bij de stapsgewijze ontmanteling van de verzorgingsstaat.

Redenen voor deze grote sociale omwenteling zijn niet alleen geldgebrek en beoogde gemeenschapszin, maar ook het wantrouwen jegens de ontvanger van overheidshulp.

Daarnaast speelt weerzin tegen de sociale sector zelf een rol. De zorg is overgereguleerd en bekneld geraakt door prestatiemetingen. Informele zorg oogt al snel veel ‘warmer’ en ‘menswaardiger’ dan professionele zorg.

Sociale samenhang versterken vinden mensen belangrijk, maar ook hier geldt dat dit vooral niet moet worden afgedwongen. Mensen willen wel bij een gemeenschap horen, maar willen die gemeenschap bij voorkeur zelf kiezen.

Bron:
Socialevraagstukken.nl, 12 mei 2013

 

 

Mensen willen gemeenschap
zelf kiezen