Verhuisgedrag ouderen is sterk veranderd

 

Verhuisgedrag ouderen is sterk veranderd

In opdracht van het Ministerie van BZK onderzocht Companen de woonwensen van ouderen. Uit het rapport blijkt dat het verhuisgedrag van ouderen sterk aan het veranderen is. Ook zien de onderzoekers een grote variëteit aan afwegingen. Elke oudere blijkt uniek.

De voornaamste redenen om nog één keer te gaan verhuizen zijn de verslechtering van de gezondheid en het overlijden van de partner. Ook de grootte van de woning is vaak een aanleiding op om zoek te gaan naar een passender woning. Schoonmaken en het onderhoud aan de tuin werd een steeds zwaardere opgaaf. Opmerkelijk is dat de behoefte aan zorg, de behoefte aan contact met leeftijdsgenoten en de financiën geen beslissende rol speelt bij de keuze om te verhuizen.

Uit de interviews blijkt dat de groep ouderen die nu verzorgd wonen of wonen in een seniorencomplex dit vaak hebben gedaan omdat de woning beschikbaar was. Er was aanbod. Een gewone nultredenwoning was een prima alternatief geweest. Verder wordt de woonomgeving en het sociale leven genoemd als reden waarom is verhuisd naar een ‘bejaardentehuis’.

De grootste groep ouderen wil zelfstandig blijven wonen, daarom is bouwen van complexen vermoedelijk niet nodig. Gericht marktonderzoek moet de woonwensen toetsen aan hetgeen ouderen daadwerkelijk doen.

Ten slotte concluderen de onderzoekers dat de huidige woonvormen voor ouderen inmiddels lastig zijn in te delen. Soms wordt verzorging niet meer gegeven omdat het nabijgelegen verzorgingshuis is gesloten of wordt de zorg door thuiszorgorganisaties geleverd. Soms worden de huizen opengesteld voor andere leeftijdsgroepen.