Vergrijzing veroorzaakt meeste pijn in krimpregio’s

 

Vergrijzing veroorzaakt meeste pijn in krimpregio’s

Het PBL concludeert in het rapport ‘Vergrijzing en Ruimte’ dat de vergrijzing de verschillen verscherpt tussen stad en platteland. De meeste ouderen wonen in de Randstad. Echter, relatief gezien neemt het aantal ouderen juist het meest toe op het platteland, in veel gemeenten tot meer dan 30% van de bevolking. Vooral krimpregio’s vergrijzen snel als gevolg van de gelijktijdige ontgroening: de jongeren trekken naar de steden.

Investeren in technologische oplossingen komen in deze regio’s maar mondjesmaat van de grond, omdat daarvoor de bevolkingsdichtheid te laag is.

De woningmarkt in deze regio’s leidt tot verdere waardedaling en een groeiende leegstand. In tegenstelling tot deze markt in de Randstad, welke baat heeft bij de vergrijzing. Daar zal de doorstroming verbeteren door meer vrijkomende woningen van babyboomers.

Bron:
PBL, 8 juli 2013

 

 

 

Oudere ouderen leveren
problemen op platteland