Veel koopwoningen in bezit 70-plussers

 

Veel koopwoningen in bezit 70-plussers

Namens Binnenlands Bestuur onderzocht het Kadaster de leeftijd van alle bezitters van een koopwoning in Nederland. Het blijkt dat 18 procent van de eigenaren 70 jaar of ouder is. Voor Noord-Veluwe brachten zij in kaart welke consequenties dit seniorenwoningbezit heeft.

Hoe groter de woningen, hoe minder de oudere eigenaren bereid zijn de woning te verkopen. Ook willen zij geen geld uitgeven om woningaanpassingen te doen aan hun huis. Deze huizenbezitters doen hiervoor in toenemende mate beroep op WMO-ondersteuning. Op deze manier krijgen gemeenten er vele klanten bij, maar hebben daarvoor geen geld.

Het volgende probleem dient zich aan over tien à vijftien jaar. Dezelfde grote huizen komen tegelijkertijd op de markt, terwijl jongeren nauwelijks geïnteresseerd zijn in deze woningen. Ze zijn tegen die tijd waarschijnlijk op kosten van de gemeente aangepast, verouderd en te duur.