Regie voeren over gezondheid is moeilijk

 

Regie voeren over gezondheid is moeilijk

Nederlanders moeten een actieve houding aannemen voor hun eigen gezondheid, zorg en ziekte en die van hun naasten. Dat lukt niet iedereen. Dit blijkt uit onderzoek naar gezondheidsvaardigheden dat het NIVEL onlangs publiceerde.

Van de Nederlanders heeft de helft moeite om zelf de regie te voeren. Het ontbreekt sommige mensen aan de juiste leesvaardigheden of zij kunnen de juiste informatie niet vinden. Soms zijn er andere belemmeringen, zoals het gebrek aan zelfvertrouwen om vragen te stellen aan de zorgverlener of de motivatie om gezonder te leven. Ook het juiste gebruik van medicijnen speelt hierbij een rol. Dit noemt men gebrek aan gezondheidsvaardigheden.

Deze vaardigheden zijn wel te leren en te bevorderen. Zorgverleners spelen een sleutelrol. Zij kunnen leren om beter met de cliënten om te gaan. Eerst zullen zij zich bewust moeten zijn van het probleem. Hiervoor zijn checklists ontwikkeld die een handvat kunnen bieden.