Regie op eigen leven leidt tot weinig gebruik van zorg

 

Regie op eigen leven leidt tot weinig gebruik van zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde vandaag de resultaten van een onderzoek over welke feitelijke zorg 65-plussers de afgelopen tien jaar ontvingen.

Een grote groep vitale ouderen bleef een gering beroep doen op zorg. Dit hing samen met hoge opleiding, hoog inkomen, een groot en stabiel netwerk en het gevoel regie te voeren over het leven.

Door overlijden van de partner en verhuizing traden sterke veranderingen op in de omvang van het sociale netwerk wat leidde tot hoger zorggebruik.

Veel mannen en alleenstaanden met een relatief hoge sociaaleconomische positie en mensen met een krimpend netwerk waren overleden binnen drie tot zeven jaar. Redenen hiervoor zijn niet onderzocht.

Een sociaal netwerk
vermijd zorgvraag