PvdA wil actieplan ‘Wonen met Zorg’

 

PvdA wil actieplan ‘Wonen met Zorg’

In het debat donderdag 3 oktober met minister Blok heeft PvdA-kamerlid Jacques Monasch bepleit om een actieplan ‘Wonen met Zorg’ op te stellen. In het plan moet komen te staan hoe in de stijgende behoefte aan woonruimte voor ouderen met zorg wordt voorzien. Er zullen namelijk nieuwe woningen voor deze groep moeten worden gebouwd. De PvdA roept het kabinet op om meer ambitie te tonen, regie te nemen en zorg te dragen voor maatwerk.

Een tal van punten voor het plan zijn aangedragen, zoals zoveel mogelijk kleinschalige woonvoorzieningen met zorgmogelijkheden in steden, wijken en dorpen, dicht bij voorzieningen en een einde aan grote, anonieme wooncomplexen voor ouderenhuisvesting.