Prikkel om woningtekort ouderen op te pakken

 

Prikkel om woningtekort ouderen op te pakken

Er is een toenemend verschil tussen vraag en aanbod van verzorgd wonen volgens het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Gemeenten moeten op zoek naar oplossingen en samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen en andere partijen stimuleren. De raad ziet echter dat de vorming van dergelijke coalities onder druk staat door een tekort aan beleidsruimte vanuit het Rijk.

De raad constateert verder dat ouderen graag zelfstandig in de eigen buurt willen blijven wonen, met een aantal basisvoorzieningen en een sociaal netwerk om zich heen. Zij willen graag zelf de keuze maken waar en met wie zij gaan wonen.

In de aanbevelingen naar minister Blok staat dat er financiële prikkels voor bedrijven nodig zijn, zodat het aantrekkelijk wordt te investeren in nieuwe vormen voor wonen en zorg. Aan gemeenten wordt geadviseerd om hun inwoners te prikkelen tijdig na te denken over de manier waarop zij zelfstandig willen (blijven) wonen.

Het advies van de Rli is op 23 januari 2014 aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ouderen willen zelf de keuze
maken waar zij gaan wonen