Pas op voor leegstand woningen

Grijzelente bord te koop

 

Pas op voor leegstand woningen

Op 10 september overhandigde PBL-directeur Maarten Hajer de ‘Balans van de Leefomgeving 2014’ aan Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Het ontbreekt Nederland aan een toekomstvisie, klinkt de kritiek in de publicatie.

Vooral wat betreft de woningmarkt is er weinig aandacht voor de toekomst na 2020. Wij zijn gewend geraakt aan veel nieuwbouw van eensgezinswoningen. Echter, over een jaar of tien zal in grote delen van het land het aantal jonge huishoudens afnemen en tegelijkertijd zal de omvangrijke babyboomgeneratie de woningmarkt verlaten. Daardoor ontstaat er een overschot aan dit type woningen.

Op kortere termijn blijft het voor jonge mensen lastig een woning te vinden. Een groot deel van de woningen wordt bewoond door mensen die de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Zij zijn honkvast en willen blijven wonen in de zogeheten’70 en ’80-jaren groeikernen. Nieuwbouw kan een oplossing bieden, maar dan wel andersoortige woningen, minder voor gezinnen en meer voor stellen en alleenstaanden.