Ook in Vught grote vraag naar woningen voor ouderen

 

Ook in Vught grote vraag naar woningen voor ouderen

Steeds meer ouderen stellen de huisvestingsproblematiek in hun eigen gemeente aan de orde. Zo ook de ouderen in Vught. De werkgroep Wonen van de Stichting Ouderen Samen in Vught organiseerde recentelijk een informatie-avond rond het thema ‘wonen voor senioren’ via een oproep in Het Klaverblad. De avond trok 130 belangstellenden.

Uit de avond heeft de werkgroep een aantal conclusies getrokken en deze neergelegd bij het Vughtse gemeentebestuur. Veel ouderen hebben een verhuiswens naar een levensloopbestendige woning. Zij kiezen voor een andere zelfstandige woonvorm waar wonen, zorg en welzijn (eventueel ook nog werken) gecombineerd kan worden. Zij willen nabij voorzieningen wonen, waarbij zij anticiperen op afname van hun mobiliteit.

Niet alleen de ouderen in Vught geven aan op zoek te zijn naar andere, passender, woonruimte. Ook veel ouderen in groeikerngemeenten uit de jaren 70 en 80 wonen in een rijtjeswoning die hen niet meer past.

Doorstroming bevorderen kan alleen door voor ouderen woningen te bouwen waar zij in willen wonen. In Vught werd vooral veel geklaagd over de traagheid bij het tot stand komen van projecten en het teveel willen voorschrijven. Gemeenten moeten loslaten en alleen faciliteren. Projectontwikkelaars moeten creatiever worden en beter luisteren naar de ouderen.Ouderen willen in een vroeg stadium betrokken worden bij de invulling van een locatie voor ouderenhuisvesting.