Meer samenwerken met huurders

 

Meer samenwerken met huurders

Corporaties moeten meer samenwerken met hun huurders, dat zei Marc Calon in zijn toespraak op het jubileumcongres van Aedes op 28 november 2013.

Corporaties hebben in het verleden goed werk verricht, eerst de erbarmelijke woonomstandigheden verbetert en daarna de woningnood opgelost. Nu ziet de poltiek de woningmarkt als een inkomensherverdelingsinstrument en de huurders vertrouwen de corporaties niet.

De opgave is om te zorgen voor woningen op de juiste plek en toegerust voor de zorgbehoefte. Meer verbinding zoeken met de huurders en de samenleving, want mensen willen zelf keuzes maken over hun huis en omgeving.