Marktpartijen

 

Partijen zoeken, vinden en verbinden

Bent u een gemeente of organisatie die de veranderende woningmarkt voor ouderen serieus neemt en die initiatieven en nieuwe ideeën over wonen voor ouderen een kans wilt geven? Schakel dan GRIJZELENTE in! Bijvoorbeeld voor een inventarisatie van huisvestingswensen bij ouderen. GRIJZELENTE vertaalt deze wensen en gaat voor u op zoek naar geïnteresseerde ouderen, passende realisatiepartners en bijzondere locaties.

GRIJZELENTE wil betrokken bestuurders enthousiasmeren en meenemen in het realiseren van kleinschalige woonconcepten. Met gedreven architecten en vooruitdenkende bouwondernemingen die duurzaamheid kunnen vertalen naar marktkansen. Kortom, GRIJZELENTE werkt samen met mensen met een frisse open blik. Met partners die het vanzelfsprekend vinden om deze aarde beter achter te laten en een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid voor ons allemaal.

Marktpartijen voor GRIJZELENTE zijn gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, aannemers enz.

Verhuisgedrag ouderen is sterk veranderd

In opdracht van het Ministerie van BZK onderzocht Companen de woonwensen van ouderen. Elke oudere blijkt uniek.
Meer>>

 

Samenwerken met mensen
met een open frisse blik