Maatwerk vereist voor woningen ouderen

 

Maatwerk vereist voor woningen ouderen

Om aan de woonwensen voor ouderen te voldoen is lokaal maatwerk nodig. Ministers Blok en Van Rijn schrijven dat in de Kamerbrief over de effecten van de vergrijzing voor de woningmarkt.

Uit recente cijfers blijkt dat er sinds 2012 nog steeds een tekort is van 84.000 geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Nieuwbouw lossen deze tekorten niet op, want die vindt niet plaats. Oplossingen zitten in verbouw, herbestemming en verandering woningtoewijzing.

Marktpartijen moeten prestatieafspraken gaan maken en veel meer gezamenlijk gaan opereren. Maatwerk is vereist, want de regionale verschillen zijn groot.

Bron:
KCWZ, 11 juni 2013

Oudere handen op elkaar