Links

LVGO

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO)
Doel van de LVGO is het bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen op basis van zelfbeschikking en zelfwerkzaamheid. Onder ouderen verstaat de vereniging alle personen van 50 jaar en ouder.

1meter98

Het architectenbureau 1meter98 is opgericht door Bastiaan van de Kraats. In 2002 studeerde hij af aan de Faculteit der Bouwkunde van de TU Delft, inclusief een master herbestemming aan de Technische Universität Berlin.