Grotere rol voor corporaties volgens Europese steden

 

Grotere rol voor corporaties volgens Europese steden

30 Burgemeesters van grote Europese steden presenteren een gemeenschappelijke resolutie aan de Europese Commissie. Dit schrijft Aedes in een update.

De steden pleiten er voor dat sociale huisvesting voor een grote groep mensen toegankelijk moet zijn. Zij vragen de Commissie om ruimte te geven aan overheden, zodat zij zelf kunnen bepalen voor wie sociale huisvesting beschikbaar moet zijn. De toewijzingsmogelijkheden moeten verbreed worden, waardoor het mogelijk wordt om lokaal in te spelen op de vraag naar betaalbare huisvesting. De burgemeesters schetsen, als bijkomend voordeel, dat hiermee de doorstroming wordt bevorderd.

Zij vinden verder dat betaalbare huisvesting verder gaat dan wonen alleen. Corporaties moeten op een breed sociaal-maatschappelijk terrein actief kunnen zijn.