Groepswoonvorm Groenling

 

Groepswoonvorm Groenling

De gemeente Houten heeft Grijzelente uitgenodigd om een Plan van Aanpak te maken voor de herontwikkellocatie het Mozaiek/Putterhaag in Houten-Noord. Wij zijn gekozen omdat we goed zijn in het betrekken van omwonenden en toekomstige bewoners bij onze plannen. Houten-Noord is vergrijsd en de gemeente heeft de inbreidingslocatie bestemd voor de doelgroep ouderen.

Grijzelente werkt voor deze inschrijving samen met Bouwbedrijf Van Rijn Houten B.V. en Frowijn De Roos Architecten uit Bilthoven. Het zijn betrouwbare bedrijven, die zich in de regio hebben bewezen. Betrokkenheid is onze grootste kracht, met korte communicatielijnen, waarbij de vraag centraal staat. Samen willen wij streven naar een duurzame samenleving. 

Voor de locatie Putterhaag stellen wij de gemeente voor om een groepswoonvorm in de geliberaliseerde huursector te realiseren voor vitale ouderen uit Houten-Noord. In deze samenvatting is de visie verder uitgewerkt.

Wat bedoelen wij met groepswonen voor ouderen anno 2015? Het is een vorm van wonen, waarbij meerdere huishoudens ieder een zelfstandige woning huren of bezitten, één of meerdere ruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren en gezamenlijk activiteiten ontplooien. Bewoners worden niet geplaatst of verzorgd, maar kiezen bewust voor elkaar. De groep beslist over de toelating van de bewoners. Zo’n woonvorm past in onze optiek uitstekend op deze herontwikkellocatie. 

Wij bouwen voor en met de ouderen uit de wijk. Duurzaam, met alle gemakken uitgerust en uitstekende voorzieningen om de hoek. Wij noemen deze groepswoonvorm ‘Groenling’. Net zoals de putter een oer-Hollandse vogel, die prachtig zingt. Met de alliteratie naar Grijzelente als knipoog.