Gemeenten hebben weinig zicht op leegstand scholen en sportvelden

 

Gemeenten hebben weinig zicht op leegstand scholen

De komende jaren komt er zo’n 20 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed vrij. Maatschappelijk vastgoed zijn panden die direct of indirect door de belastingbetaler worden gefinancierd. Dit blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die op 5 december 2013 is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling (Ministerie BZK).

De grootste leegstand komt voor bij scholen, sportvelden en buurthuizen, omdat de bevolking daalt. Ook zorginstellingen verliezen hun functie, want de zorg verplaatst zich naar de eigen woning.

Meestal staan deze gebouwen op een prima plek, dicht bij voorzieningen. De leegkomende locaties blijken vaak uitstekend geschikt om woningen voor ouderen te bouwen. Daar moeten gemeenten dan wel voortvarend aan meewerken, anders verpauperd zo’n plek binnen korte tijd.

Leegstand vormt een
bedreiging voor de leefbaarheid