Extra subsidie voor herbestemming

 

Extra subsidie voor herbestemming

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 18 april 2013

Minister Bussemaker heeft het budget eenmalig opgehoogd. Initiatiefnemers van herbestemmingen kunnen subsidie krijgen. Hiermee kunnen zij een haalbaarheidsonderzoek doen naar een nieuwe bestemming voor in onbruik geraakte, maar nog waardevolle gebouwen. Ook kan de overheid bijdragen in de kosten die eigenaren maken om een gebouw tijdens de planvorming provisorisch wind- en waterdicht te maken.