Een gebouw met een ziel

 

Een gebouw met een ziel

Triodos Bank, Kwartaaldossier, juni 2013

Triodos Bank stimuleert zorgondernemers om te investeren in energiezuinige panden, want duurzame gebouwen dragen bij aan de levenskwaliteit van de bewoners. Zorg en gebouw staan niet los van elkaar. Bekijk ze in onderlinge samenhang.

Oudere bewoners van een zorgfaciliteit hebben behoefte aan een omgeving die huiselijk is en geborgenheid biedt, volgens Hans Bos, directeur van DS Verzorgd wonen. Dat levert een positieve bijdrage aan hun welbevinden. Hun beroep op zorg zal afnemen.

Duurzame renovatie leidt tot een lagere energierekening en zo blijft er geld over voor de zorg van de bewoners. De investeringskosten voor de renovatie krijg je ruimschoots terug, doordat het gebouw een veel hogere bezettingsgraad kent dan minder duurzame gebouwen. Het is dus niet alleen een kwestie van principe, maar het is ook in financieel opzicht verdedigbaar.