De voorspelbare stad bestaat niet

 

De voorspelbare stad bestaat niet

De binnensteden hebben het moeilijk, vooral door de veranderende bevolkingssamenstelling. Iedere stad zoekt naar dezelfde oplossing voor het verbeteren van haar leefomgeving. En burgers in die steden reageren allemaal op dezelfde manier op deze top-down benadering van het probleem. 

Eigenlijk weten wij dat de voorspelbare stad niet bestaat. Dat wensen en behoeften van mensen al zijn veranderd, voordat een plan tot uitvoering is gebracht. En dat zoveel verschillende stemmen even zoveel verschillende meningen oplevert. Ondanks dat zijn er veel intiatieven om burgers warm te laten lopen voor grootse ruimtelijke plannen.

Wij zullen ons echter moeten realiseren dat er steeds minder megaprojecten het daglicht gaan zien. De democratie noopt tot een flexibele stad, met oog voor ieders unieke leefomgeving, wens en identiteit.

Bron:
Cobouw.nl, 15 mei 2013

 

 

 

Verschillende stemmen,
verschillende meningen