De huurmarktplannen van minister Blok

 

De huurmarktplannen van minister Blok

Begin april presenteerde minister Blok van Wonen in de Tweede Kamer de nieuwe huurmaatregelen. Deze wijzigingen in de wet kunnen positief uitpakken voor ouderen. Bekend is dat zij liever naar een huurwoning verhuizen na verkoop van het huis of blijven huren wanneer zij dat al deden. De nieuwe wetgeving zal waarschijnlijk per 1 januari 2015 in werking treden. Een uitgebreid verslag van de kabinetsplannen vindt u op onze website.

Het kabinet wil gemeenten meer zeggenschap geven over de corporaties. Corporaties moeten in de toekomst uitvoering gaan geven aan de thema’s uit de woonvisies of het volkhuisvestingsbeleid van een gemeente. Zij kan corporaties gevraagd worden te gaan presteren op speerpunten als huisvesting voor doelgroepen (bijv. ouderen), nieuwbouw sociale huurwoningen, duurzaamheid en leefbaarheid.

Nederland kent nauwelijks een vrije sectorhuurmarkt, terwijl de vraag hiernaar toeneemt. Institutionele beleggers en andere marktpartijen worden kansen geboden om te investeren in de huursector, zodat er een breder middensegment in de huur ontstaat.
Om hiervan effect te hebben is enige tijd nodig. Daarom wordt tijdelijk (voor 3 jaar vanaf 2015) de huurgrens tussen de sociale woningmarkt en de vrije huursector (de zogeheten liberalisatiegrens) bevroren en blijft gehandhaafd op iets minder dan 700 euro. Corporatiekoepel Aedes ziet niks in het bevriezen van de liberalisatiegrens. De vrije sectorhuurmarkt is juist blij met deze regeling.

De wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn te lang, vooral ouderen vinden nauwelijks een passende woning. Als zij kunnen verhuizen dan verbetert dat de doorstroming. Het kabinet werkt hiervoor diverse maatregelen uit.
Eén maatregel om de doorstroming te bevorderen is dat het mogelijk wordt tijdelijke huurcontracten voor maximaal 2 jaar en starterscontracten van maximaal 5 jaar voor jongeren tot 30 jaar af te sluiten. Het kan extra huurwoningen opleveren, omdat meer woningen van particulieren voor de verhuur worden aangeboden die anders leeg zouden blijven staan.
Ook wordt de inkomensgrens van ruim €34.000 voor een sociale huurwoning gedurende 5 jaar verruimd. Corporaties mogen i.p.v. 10 nu 20% van hun woningen verhuren aan mensen met een inkomen tussen €34.000 en €38.000.
Als laatste maatregel wordt het woningwaarderingsstelsel meer marktconform, omdat de WOZ-waarde voor een kwart gaat meetellen in de berekening van het puntentotaal. Hiermee wordt de locatie van de woning meebepaald in de maximaal toegestane huurprijs.

Het kabinet geeft met deze maatregelen vervolg aan de uitvoering van de hervormingsagenda voor de woningmarkt en de afspraken uit het Woonakkoord. Zij denken hiermee de woningmarkt gezond te maken.

Wij bieden marktpartijen
kansen om te investeren