Crisis- en herstelwet verlengd

 

Crisis- en herstelwet verlengd

Rijksoverheid.nl, 27 maart 2013

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het permament maken van de Crisis- en herstelwet (Chw). De Chw zal uiteindelijk opgaan in de nieuwe Omgevingswet en de Algemene wet Bestuursrecht.

Gelijktijdig met de verlenging van de Chw is een aantal quick wins ingevoerd. Partijen kunnen hiermee profiteren van de mogelijkheden die de wet biedt voor snellere uitvoering van projecten. De procedureduur voor tijdelijke afwijking van het bestemmingplan wordt verkort. Tijdelijke afwijkingen worden verlengd. Hiermee wordt het eenvoudiger om een tijdelijke mantelzorgwoning te plaatsen. De wet kan ook bijdragen aan de snellere realisatie van leegstaande kantoren voor andere functies.