Congres Aedes-Actiz over lokale kracht

 

Congres Aedes-Actiz over lokale kracht

KWCZ, 11 april 2013

Klein beginnen levert grote resultaten!
Lokale Kracht ontstaat vanuit een intrinsieke positieve inzet. Dat was een opvallend resultaat uit de krachtmeting, die vooraf aan het congres onder de deelnemers was uitgezet. Het zélf voeren van regie is de motivatie voor lokale burgerinitiatieven met betrekking tot het organiseren van wonen en zorg. De scepticus die denkt dat het enkel is vanwege ‘bezuinigingen’ in het woon-zorg domein, vergist zich dus. Er is meer aan de hand. De burger wil meer grip op zijn situatie.

Het aantal burgerinitiatieven lijkt niet meer te stuiten. Helaas hebben deze enthousiastelingen een kennisachterstand en krijgen weinig medewerking van professionals, waardoor initiatieven vaak worden gesmoord in bureaucratie. Daarom is de boodschap voor de overheid dat bij het terugleggen van taken naar individuen en de familie, eveneens het terugleggen van verantwoordelijkheden past, aldus Ad Pijnenborg.

De overheid kan met behulp van eenvoudige instrumenten veel energie los maken, volgens Joost Beunderman, stadsgeograaf. Bij bestuurders is er grote behoefte aan kennisdeling over lokale initiatieven. Verder kunnen zorgcoöperaties voordeel hebben bij een sterke regierol richting gemeente met een eigen WMO-loket. Zwakste schakel is helaas nog altijd de gebrekkige participatiebereidheid van financiers.