Afspraak met kabinet: woningcorporaties betalen verhuurdersheffing

 

Afspraak met kabinet: woningcorporaties betalen verhuurdersheffing

Minister Blok maakte op 30 augustus bekend dat hij een akkoord heeft gesloten met Aedes, de koepel van woningcorporaties. Hierin staan afspraken over investeringen in de bouw, het scheiden van kerntaken van de overige activiteiten en de rol van het waarborgfonds WSW bij saneringen. Voor deze voordelen die deze maatregelen opleveringen voor de corporaties gaan zij dan wel de verhuurdersheffing betalen.

Een ander belangrijke afspraak in dit akkoord betreft het splitsen van de sociale en commerciële activiteiten bij de corporaties. Aedes en het kabinet zien de financiële risico’s en willen verdere verstoringen op de vrije markt voorkomen.

De woonbond vindt de afspraak onacceptabel. Directeur Ronald Paping: “de huurder betaalt het gelag. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen komt hiermee verder onder druk te staan”.