Aantal zorgvilla's groeit sterk

 

Aantal zorgvilla's groeit sterk

De NOS maakte begin augustus bekent dat het aantal particuliere zorgvilla's voor ouderen snel groeit. Dit op een moment dat reguliere verzorgingshuizen juist krimpen en de deuren moeten sluiten. ANBO vindt de groei ‘verklaarbaar’. Vermogende ouderen betalen sinds 2013 een hogere eigen bijdrage AWBZ en willen daarvoor iets terug.

De bewoners van deze kleinschalige woonvormen, buiten de reguliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen om, betalen veelal woonkosten van ten minste 2500 euro. Naast de zorgkosten die door de overheid worden vergoed. Branchevereniging Nevep zegt dat het, door de snelle groei, lastig is geworden om de kwaliteit in de gaten te houden. Daarom wordt aan een keurmerk voor zorgvilla's gewerkt.

Naast particuliere aanbieders springen ook reguliere zorgaanbieders steeds meer in op de trend van kleinschalig wonen. De Vereniging van Zorgaanbieders Actiz wijst ook op een trend waarbij ouderen steeds vaker zelf woongroepen organiseren.

Bron:
NOS, 7 augustus 2013